Blog

Ghép hình giới thiệu sản phẩm sử dụng photoshop

Tìm hình giới thiệu cho sản phẩm không đầy đủ hoặc có những hình có bố cục đẹp mắt nhưng có chèn thêm hãng sản phẩm hoặc tên cửa hàng kinh doanh, chọn hình lẻ và bắt đầu ghép chúng lại với nhau.

Đầu tiên, tìm hình thì lên mạng rồi Save as.

Dựng khung hình, file > new chọn width – height cho chuẩn trên website.

Mở hình đã tải về ở tab bên cạnh, chỉnh lại kích thước image > image size … làm nền của hình trong suốt bằng công cụ magic eraser tool. Ctrl A chọn hình rồi dán sang tab hình chính.

Tùy chỉnh vị trí của các đối tượng trên từng layer bằng move tool.

Save.

Advertisements

First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.